Dutch Harbor.

Vanuit een duurzame focus blijvend terugdringen van indirecte kosten, gericht op verbetering van kwaliteit van dienst en product, én verhoging van tevredenheid van medewerkers én contractpartijen.

Innovatief, duurzaam en disruptief. Dutch Harbor ontwikkelt duurzame concepten voor besparingen op indirecte kosten. Denk aan huisvesting, technisch onderhoud, schoonmaak, energie, het wagenpark, zakenreizen, ICT, verzekeringen, etc.. Niet de mensen, niet de kernactiviteit. Dutch Harbor heeft een zeer eigen benadering met recepten voor elke kostensoort. Wij zetten een inspanningsverplichting om in een prestatiecontract. Wij draaien daartoe de “printplaat” van indirecte kosten om. De uitvoering wordt gedaan door vakinhoudelijk zeer ervaren professionals. Met onze disruptieve aanpak garanderen wij besparingen, meestal boven de 25%.

We draaien de printplaat om.

2019 DUTCH HARBOR™

Indirecte kosten
onze kernactiviteit.

Wij maken met oog voor detail de processen en kosten transparant.
Wij combineren stakeholders en processen met praktische oplossingen.
Wij geven richting aan het hoe, wanneer, met wie en op welke basis tot het beste resultaat te komen.
Wij beperken ons niet tot advies, wij begeleiden tot het beoogde resultaat.
Wij borgen blijvende verlaging van kosten én de verbeterde kwaliteit én de verhoging van de medewerkerstevredenheid.

Wij zijn anders.

Dutch Harbor behandelt andermans non-core als haar core business. Stelt CEO-vragen voor niet-CEO-onderwerpen. Bedenkt concepten en gebruikt eigen disruptieve recepten. Levert resultaten met garantie. Oók op kwaliteit, én op medewerkerstevredenheid, én natuurlijk op duurzaamheid. Kijkend, eerder en verder, breder en dieper. Duidend, transparant, altijd met keuzes en tijd. Zichtbaar integer en onuitgesproken eerlijk. Wij denken en doen als een Engineer in een advieswereld die gaat over kosten. Dat is anders!

1. Quickscan

Met een quickscan onderzoeken we waar uw organisatie besparingen kan doorvoeren.

2. Plan van aanpak

Na de quikscan stellen wij een plan van aanpak op waar de speerpunten zitten binnen de indirecte kosten.

3. Uitvoering & Borging

Nadat we met uw organisatie een plan van aanpak hebben gemaakt ondersteunen we graag in de uitvoering hiervan.

Onze opdrachtgevers.

Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Bij ons ook.

Get Connected.

Interesse of benieuwd of we iets voor uw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons voor meer informatie.